• 09 252 11 09
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Ma.-do. 7.45 u.-18.00 u.|Vr. 7.45 u.-17.00 u.

Onze missie

Als Vlaamse, katholieke school willen we, in verbondenheid met de eigen christelijke traditie, evoluerend in dialoog met de samenleving en met respect voor mens en leefomgeving, de zelfontplooiing en de groei naar verantwoordelijkheid van jongeren begeleiden en stimuleren via kwalitatief hoogstaand onderwijs en een op familiale waarden gebaseerde opvoeding.

Onze kernwaarden

Christelijke grondslag
Onderwijskwaliteit
Harmonische ontwikkeling

Christelijke grondslag

Onderwijskwaliteit

Harmonische ontwikkeling

Respect & waardering
Generositeit
Generositeit

Respect & waardering

Generositeit

Familiale verbinding

Uniek en verbonden

Vanuit onze uniciteit en onze traditie zijn we ons steeds bewust van onze verbondenheid. Het project van onze school is ingebed in het grote geheel van het Vlaamse onderwijs. Daarin maken we doelbewust deel uit van het katholieke onderwijs. Daarbinnen worden onze visie en ons pedagogisch project in belangrijke mate bepaald door de pedagogie van de Paters Jozefieten en hun stichter kanunnik Constant Van Crombrugghe (CVC). Deze verbinding krijgt ook een internationale dimensie in de buitenlandse Jozefietenscholen.

CPJM in het Vlaamse onderwijs

Onze visie en strategie

CHRISTELIJKE GRONDSLAG

Christelijke grondslag

Christelijke grondslag

Vanuit onze christelijke basis, gevoed door de spiritualiteit van de Jozefieten,  stappen we mee in het project van de katholieke dialoogschool, een project van openheid zonder kleurloze neutraliteit. We verwelkomen leerlingen van elke overtuiging en ontmoeten ze met de evangelische waarden die Katholiek Onderwijs Vlaanderen ons voorstelt.

Van onze leerlingen verwachten we respect voor onze waarden en bereidheid om er kennis van te nemen. Wie ervoor openstaat, willen we de kans geven om te groeien in een spiritualiteit die niet los staat van een betrokkenheid op en zorg voor mens en wereld.

Verbonden met

 • de katholieke dialoogscholen
 • de Jozefietenscholen

De waarden die een school wil doorgeven zijn deze die door Jezus van Nazareth werden voorgeleefd. (CVC)

ONDERWIJS-KWALITEIT

Onderwijskwaliteit

Onderwijskwaliteit

Via ons project willen we een invulling geven aan de verwachtingen van de Vlaamse gemeenschap rond kwaliteitsvol onderwijs, zoals die zijn geformuleerd in het referentiekader voor onderwijskwaliteit (OK). In het vormingsconcept van de katholieke dialoogschool worden deze verwachtingen geconcretiseerd in leerplannen. Geïnspireerd door de pedagogische inzichten van de Jozefieten geven we op onze unieke manier vorm aan deze verwachtingen.

We beschouwen ons onderwijs als kwaliteitsvol als het de zelfontplooiing en de groei naar keuzevrijheid én verantwoordelijkheid van onze jongeren maximaal ondersteunt. Dit betekent concreet onder meer dat we hen voorbereiden op verdere studies en levenslang leren, op een leven in een snel veranderende wereld waarin creativiteit en veerkracht onmisbaar zijn.

We zien kwaliteit nooit los van verleden en toekomst. Traditie en vernieuwing staan in onze visie niet haaks op elkaar maar zijn elkaars noodzakelijke aanvulling.

Verbonden met

 • de scholen van de Vlaamse gemeenschap
 • de katholieke dialoogscholen
 • de Jozefietenscholen

HARMONISCHE ONTWIKKELING

Harmonische ontwikkeling

Harmonische ontwikkeling

De maximale ontplooiing van jongeren hangt samen met hun harmonische ontwikkeling. Ze is steeds persoons- én gemeenschapsgebonden en vindt plaats in een sfeer van emotionele geborgenheid en veiligheid.

Een uitdagend en haalbaar leerprogramma vullen we aan met wetenschappelijke en cultureel vormende activiteiten.

We willen onze jongeren een actieve levensstijl aanleren. Sport bevordert niet alleen de lichamelijke gezondheid maar maakt jongeren ook sociaal vaardiger en mentaal sterker. We vinden fair play en gezond omgaan met winnen en verliezen belangrijk.

Meertaligheid biedt niet alleen verstandelijke verrijking maar opent ook de communicatie met en het begrip voor de ander.

Verbonden met

 • de scholen van de Vlaamse gemeenschap
 • de katholieke dialoogscholen
 • de Jozefietenscholen

Het onderwijs en de opvoeding hebben maar één doel: namelijk de harmonische ontwikkeling van alle zedelijke en verstandelijke eigenschappen van het kind m.a.w. zijn geluk. (CVC)

RESPECT EN WAARDERING

Respect en waardering

Respect en waardering

We beschouwen respect voor elk mens en voor onze leefomgeving als basisvoorwaarden voor een morele samenleving. We stimuleren individuele ontwikkeling en kritische zin maar zien dit nooit los van dit basisrespect. We hebben de ambitie om een klimaatvriendelijke, duurzame en veilige school te zijn.

Los van uiterlijke schijn willen we dit respect zichtbaar maken in voorkomen, omgangsvormen en taal.

Respect staat niet los van waardering voor de geboden kansen die het leven, onze opvoeding ons bieden. We willen onze jongeren opvoeden om vanuit respect en waardering verantwoordelijkheid voor zichzelf en de samenleving op te nemen.

Verbonden met

 • de katholieke dialoogscholen
 • de Jozefietenscholen

Onderhoud altijd de wellevendheid, zowel in uw taal als in uw omgeving. (CVC)

GENEROSITEIT

Generositeit

Generositeit

We willen een school zijn die jongeren uitdaagt en de lat hoog legt maar we willen evenzeer een gevende school zijn waar jongeren kansen krijgen, kansen om zich op hun eigen tempo te ontwikkelen en te leren uit fouten.

Generositeit is niet berekenend. Ze komt vanuit het hart maar vervalt niet in verwenning of laksheid. Ze biedt zorg maar laat ook vrijheid en vraagt respect en groeiende zin voor verantwoordelijkheid.

Generositeit maakt van ons onderwijs meer dan een baan voor de personeelsleden en meer dan een opleiding voor onze leerlingen. Generositeit maakt onze school gastvrij.

Verbonden met

 • de scholen van de Vlaamse gemeenschap
 • de katholieke dialoogscholen

FAMILIALE VERBINDING

Respect en waardering

Familiale verbinding

We willen onze jongeren tot ontwikkeling laten komen in een familiale sfeer die niet haaks staat op professionaliteit maar haar wel overstijgt. Gestructureerde zorg bieden we met een warm hart, laagdrempelig en verbindend.

De sfeer van ons internaat, voor vele leerlingen een tweede thuis, willen we af laten stralen op onze dagschool.

Op die manier maken we een school die je, net als het gezin waarin je opgroeit, weliswaar verlaat maar waar je nooit helemaal afscheid van neemt. Het Frans wordt al lang niet meer gebruikt als voertaal op onze school maar inhoudelijk is onze leuze onveranderd: On y revient toujours.

Verbonden met

 • de Jozefietenscholen

Hét middel om goede opvoeders te zijn: oprecht houden van de kinderen. … Wees als een vader en dit is nog niet genoeg, wees eveneens als een moeder. (CVC)